Header Ads

Talas Savaşı-Türkler Açısından Önemi


Türklerin İslam’la tanıştığı ünlü Talas Savaşı’nı mutlaka duymuşsunuzdur.Araplarla, Türklerin omuz  omuza Çinlilere karşı yaptığı bu muharebenin etkileri ise savaştan daha önemlidir.

Savaş

Çin’in o zamanki hükamdarı olan Tang Hanedanlığı’nın lideri Hivang-Çang o zamanki Taşkent’i ele feth etmek için hazırlıklara başlamıştı.Şaşkent o zamanlar Hanoğulları’nın elinde bulunuyordu.Sefer Çnliler açısından başarılı geçip Taşkent alındığında Bagatur-tudun (Taşkent’in hükümdarı) esir alılnarak Çin İmparatoru’na götürüldü ve öldürüldü.Yaklaşan savaşın sinyalleri verimiş oldu...Efsanevi Talas Savaşı.

Bagatur-tudun’un oğlu Tüen-en intikam için tüm türk boylarına haber saldı.Ama çağrıya çoğu boy cevap veremedi, çünkü Göktürkler yeni yıkılmış ve Türkler kendilerini daha toparlayamamıştı.Tüen-en Çinlileri tek başına yenemiyeceklerinin farkındaydı ve Araplardan yani o zamanki Abbasilerden yardım istediler.

Çağrıya cevap geldi ve Abbasiler Ziyad Bin Salih komutanlığında yardıma gedli.Birleşen iki ordu Çin üzerine yürüdü.Ama Çinliler bu durumdan çoktan haberleri vardı ve hazırlıkları tamdı.

100.000 kişilik Çin ordusu Talas’a geldi ve düşmanları da orda bekliyordu.Talas Savaşı başlamıştı. Savaş taürdü.Savaşın bitirişi darbesini son günde Kaluklar yaptı. Düşmanın tram arkasından dolaşarak ağır bir darbe indirdi ve Çinliler canlarını zor kurtararak kaçtılar.Savaş sonucu ise Çinliler için tam bir katliamdı.50.000 ölü ve 25.000 esir vardı.

Sonuçları

Talas Meydan Savaşı 3 ulus içinde önemli etkilere sahiptir.Öncellikle Çinliler, Orta Asya’yı rahat bırakarak uzun bir süre yaklaşık 1300 yıl boyunca Tiyenşan(Tanrı Dağları)’nın batı tarafıyla uğraşmadılar böylelikle Batı Türkistan biraz nefes alabildi.

Türk boylarından olan Karluklar ise zaferden 15 yıl  kadar sonra(766 yılında) , Orta Asya boyunca Rahat bir şekilde devletlerini kurup geliştirdiler.Abassiler ve Türkler arasındaki ticaret gelişmiş ve samimi bir dostluk da ortaya çıkmıştır.

En önemlilerden İslam Türkler arasında tanınmaya başlamış.Kendi dinlerine yakınlığından dolay İslam kolaylıkla benimsenmiş ve binlerce Türk İslam’ı dini olarak kabul etmiştir.

Türkler, Çinlilerden öğrendiği kağıt sanatını Araplara anlattı.Böylelikle ünlü Arap kağıtları Semerkand’tan Akdeniz ve Orta doğuya gitti sonra ise tüm dünyaya yayılarak kültüre büyük katkı yapmışlardır.Talas Savaşı bu açılardan Türk,İslam ve Çin tarihi için çok önemli bir muharebedir.


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.