Header Ads

Afyon Savaşı-Eskiye Karşı Modern


1839da başlayan ve 3 yıl süren ismi “Afyon Savaşı” diye geçen olayın bir diğer ismiyle “Ok Savaşı” nedenini duyunca çok şaşıracaksınız. Adı üzerinde afyon.

Tabiki İşler bu kadar basit değildi.Afyon Savaşı Çin hükümetinin ülkeye kaçak olarak getirdikleri afyonun yasaklanması ve sert tedbirler alınmasından sonra İngilizlerin, Çin’e karşı başlattığı savaştır.

Savaş’ın Sebebi

19. yüzyılın başlarında Çin’e bişey satmak imkansızdı.Hükümetin uyguladığı ticaret politikası bunu engelliyordu ve ülkeyi bir Pazar sömürgesi olmaktan koruyordu.Çin’İn Kanton adlı Pazar yeri vardı.Yabancı tüccarlar sadece burada alışveriş yapabiliyordu.Genel olarak burdan çay satın alınırdı.Çinliler ise hiçbir şey satın almazdı çünkü Avrupalıların herhangi bir ürününe ihtiyaç duymazlardı ve para birimi olarak sadece gümüşü kabul ediyorlardı.19. yüzılın başlarında ise İngiliz tüccarlar ülkeye kaçak yoldan afyon sokmaya
başladılar.Bu bilinmeyen uyuşturucu büyük talep gördü ve çok süre geçmeden halkın yarısından fazlası afyon bağımlısı olmuştu.

Afyon Savaşı’nın çıkış sebebi ise Çin İmparatoru’nun bu olaydan rahatsız olup Kanton’daki tüm afyonları toplatılması ve yakılmasını emretmiştir.Kendi tüccarlarından bu işle uğraşanların hepsini astırmış ve bunun gibi sert politikalar uygulamıştır.İngiliz tüccarlar il başta elindeki afyon sandıklarını teslim etmek istememiş ama sonra İmparatorun işkenceleri yüzünden ellerindeki sandıkları teslim etmişlerdir.Bugünkü dğeri trilyonlarca dolar olan sandıkları.

Savaş

İngizlerin yanıtı gecikmedi.Bahane bulmak zor olmadı.Çinlilerin elindeki bir İngliz tutuklunun kendilerine iade edilmesi talebinin reddi üzerine Afyon Savaşı başlamış oldu.Savaş İngilizler için hiç mi hiç zor olmadı, çünkü Çinlilerde kılıç,ok ve basit misket tüfekler varken İngilizlerde moden tüfekler ve toplar vardı.Çok küçük bir birlikle savaşı İngilizler kazandı.

Savaşın Sonucu

1842’de biten savaşın sonucunda Nanking Antlaşması yapıldı.Bir yıl sonra’da Bogue Ek Antlaşmas yapıldı.Antlaşmanın şartları ağırdı.Yüklü bir savaş tazminatı, bazı limanları yerleşim ve ticaret için İngilizlere verilmesi ve İngilizlerin hukiki hakları.Savaşın sonunda diğer ülkelerde aynı hakları elde etmek için ülkeye gelmiştir.

Afyon Savaşı, Asya’daki tüm topluluklar için bir ders olmuştur ve nasıl hareket etmeleri gerektiği hakkında önemli bir ders olmuştur.Bu savaş hakkında bir film de çekilmiştir.1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.