Header Ads

Qin Shi Huang

 Qin Shi Huang, belki kulağa klasik bir çinli ismi gibi gelsede günümüz Çin'in temellerini atan, Çin Seddi'ni tamamlayan ve 7 hanedanı dize getirerek merkeziyetçi bir
yönetim oluşturup Çin kültürünü pekiştiren kısacası Çin'in ilk imparatoru olan kişiden bahsedicez.

Çin tarihinin 2000 yıllık köle temelli toplum yapısından sonra M.Ö 221 yılında Qin(Çİn) Hanedanı(büyük ölçüde Qin Shi Huang ) Çin'İ birleştirerek tarihinde ilk olarak merkeziyetçi ve
oteriter feodal bir yönetim kurdu.Qin hanedanının doğuşu Çin tarihindeki yeri tartışılamaz derecede büyüktür.

Çin'in son Kölelik dönemi aynı zaman da savaşan devletler dönemi diye geçen M.Ö 222-M.Ö 55 yılları arasındaydı.Bu dönem içinde küçük ve birbirinden bağımsız küçük beylik
yapsındaki klanlar vardı.Bu beylikler zamanla birbirinin topraklarını ele geçirerek taihte "Yedi Güçlüler" adını verdikleri devletleri oluşturmuşlardır.İsimleri de
şunlardır:
*yan
*zhao
*qin
*wei
*qi
*chu
*han

Ama bunları arasındaki Qin Hanedanlığı diğer hanedanlıklardan hem tarımsal hem askeri gelişmelerle gücünü diğerlerinin üzerine çıkardı.Sonunda ise konumuzun adamı
Zheng, Qin Hanedanlığı'nın başına geçti.Qin Shi Huang isminin nereden geldiğine biraz sonra değineceğim.

22 yaşında hanedanın başına geçtikten sonra diğer 6 hanedanlığı topraklarına katarak stratejisi olan Çin'i birleştirmenin en temel adımlarını attı.Ying Zheng bir
yandan hanedanlığın sınırlarını genişletirken bir yandan da ele geçirdiği hanedanlıların en yetenekli insanlarını kendi hanedanlığında topluyordu.Bu olaya örnek vermek
gerekirse hanedanlığına, Han Hanedanlığı tarafından gönderilen casusu yakalayıp affetmesi ve üstüne ona kanal açma işi vermesidir.Casusun ismine itafen kanalın adı
"Zheng Guo Kanalı"dır ve bu kanal yardımıyla Qin Hanedanlığında bulunan yaklaşık 40 bin hektar verimsiz toprak işlenebilir hale gelmiştir.Bu çalışmayla birlikte Qin
Hanedanlığıın ekonomik ivmesi hızla artmıştır bu da yapılan fetih seferlerinde büyük rol oynamıştır.


M.ö 230-M.Ö 221 yıllarında 6 hanedanı topraklarına katıp Çin'i birleştiren Ying Zheng, ülkede tiranlık ile yönetilen ve merkeziyetçi bir yapı oluşturdu.Bu sayede Çin'in
ilk imparatoru ünvanını aldı ve adına "ilk imparator" anlamına gelen "Shi Huangdi" sıfatını aldı.Sonunda Qin Shi Huang yani ülkede uzun süre terör estirecek ve bir yandan da
ülkenn temellerini atıcak kişi doğmuş oldu.

Qin Shi Huang'in Çin'i tek hanedanlık altında toplaması dediğimiz gibi Çin tarihinde önemli derecede yeri vardır.İlk imparator'un siyasal alanda yaptıkları devrimlerden örnek vermek
gerekise "Fenferg Sistemi" yani imparator öldükten sonra veraset yoluyla ülke topraklarının çocuklarına parçalanması'nın yerine "Jun Xian Sistemi" yani toprakları kısımlara
ayırarak yönetme biçimini getirmesidir.Bu sistemle birlikte ülke toprakları 36 şehire onlarda ilçelere ayrıldı ve burda yönetime gelen kişileri bizzat imparator görevlendirir
ve görevden alırdı.Bunla birlikte geleneksel babadan oğula devretme sistemi kalkmış oldu.Qin Hanedanı tarafından başlatılan bu merkeziyetçi yönetim biçmi ondan sonra
2000 yıl süren feodal rejimde varlığını devam ettirmiş ve ülke yönetiminde kökleşmiştir.Hatta günümüz Çin'indeki çoğu şehrin ismi 2000 yıl kadar önce Qin Hanedan'ı tarafından verilmiştir.

Qin Shi Huang'ın Çin'i tek bir hanedanlıkta toplamasının bir diğer olumlu sonucu ise Çin yazısının birleştirilmesiydi.Çin'de her hanedanın farklı alfabesi vardı.Bu
alfabelerde çok büyük farklılıklar yoktu sonuçta hepsi aynı kökenden geliyordu ve yazılış şekilleri arasında büyük benzerlikler vardı ama bu bile iletişim ve kültürün
genişlemesi gibi durumlarda önemli sıkıntılar doğuryordu.İmparator  bu işe de el atarak kendi hanedanlığında kullanılan "Xiao Zhuan" yazısını ülkenin resmi yazısı
haline getirdi.Bu olay, Çin kültürünün devamlılığı ve Çin tarihinin oluşumu konusunda öngörülemez bir katkı sağladı.

Qin Shi Huang ölçüleri standarta oturtma konusunda da çalıştı çünkü bu olay ülke ekonomisinin ilerlemindeki faktörünün oldukça farkındaydı.Ayrıca ülkede para ve yasa
konularını da birleştirdi, hem merkeziyetçi politikayı sağlamlaştırdı hem de ülke ekonomisine çağ atlattı.

Çin İmparatoru'nun terör estirme olayına gelirsek başlıca düşünce terörü vardır.Felsefe alanında tianlığını korumak isteyen imparator M.Ö 213 yılında kendi hanedanlığı
olan "Qin Tarihi" dışında tüm kitapları ve en önemlisi ise Konfüçyus'un tüm eserlerini yaktırdı.Kitapları saklayan keişileri astırdı, işkence yaptı.

Ayrıca Çin Seddi'ni kuran kişi olarak da bilinen Qin Shi Huang'ın amacı hunlar ve Moğollar başta olmak üzere ülke kuzeyinde bulunan azınlık ulusların saldırılarından
korunmaktı.Bunun için başta Zhao, kendi beyliği olan Qin ve Yan gibi hanedanlıklar tarafından inşa edilmiş surları onararak efsanevi Çin Seddi'ni oluşturmuştur.

Ama her insanın içinde olan ölüm korkusu İlklerin imparatoru  için biraz farklıydı.Başa geçer geçmez kendi mezarını hazırlatan imparator dünyanın en büyük
mezarını inşa ettirdi.Mezar toprak askerler denilen kilden yapılmış asker heykelleri ile korunuyordu.Bu inşa için yaklaşık 700.000 köle çalıştırıldığı söylenir.Bu mezar
ve askerler dünyanın 8. harikası olarak kabul edilir ve dünya mirasları listesinde yerini almıştır.


Qin Shi Huang belki zalim olabilirdi belki de devrimci ama kesin olan şu ki bugünkü Çin'i ulusallaştıran ve bir ülke haline getiren de yine kendisidr.

1 yorum:

  1. Feodal yapıyı kurması , feodal düzeni getirmesi vesaire.... 'feodal sözcüğü ve Çin uygarlığının aynı düzlemde bulunması mümkünatsızdır. Feodalizm Batı Avrupa'ya özgü bir ekonomik sistemdir. Osmanlı , Çin vesaire uygarlıklar ile özdeşleştirelemez. Bu özdeşleştirme eurocentric bakış açısının bir ürünüdür. Eleştiriyorum

    YanıtlaSil

Blogger tarafından desteklenmektedir.