I. Kosova Savaşı

I.Kosova Savaşı Özeti
Birinci Kosova Meydan Muharebesi diye de geçen  I. Kosova Savaşı, 28 Haziran 1389 tarihinde meydana gelmiştir.Taraflar ise I.Murad ve Balkan Ordusu’nu komuta eden Sırp Prens Lazar Hrebeljanović’dir.


Kosova Savaşı’ının Sebepleri


I.Kosova Savaşı’nın sebepleri arasında Osmanlı’nın Balkan politikası, Ploşnik Savaşı’nın verdiği heyecan ve Osmanlı’nın stratejik noktalar olan Niş, Manastır ve Sofya’yı kendilerinden almasıdır.Böylelikle geçen savaşın sağladığı başarıyla kalabalık bir Haçlı Ordusu kurulmuş ve Osmanlı üzerine yürünmüştür.


Kosova Savaşı Başlıyor


Osmanlı komutasında Vezir Çandarlı Ali Paşa vardı.Vezir’in ilk hedefi Bulgarlardı.Onları yendikten sonra yürüyüşe devam ederken karşısına Haçlı Ordusu çıktı.Bu olay Kosova’da gerçekleşti.Padişah I.Murad’ın okçuları ilk başta öne sürerek Sırp süvarilerinin gücünü eksiltmiştir.Daha sonra da Osmanlı piyadeleri devreye girerek düzeni dağılmış süvarilerin üzerine yürümştür.Savaş çok kanlı bir şekilde  gün boyu sürmüş ve Osmanlı tarihte Kosava Meydan Savaşı diye geçicek savaşı kazanmıştır.

Savaş bölgedeki Türk hakimeyitinin başlangıcıdır.Ayrıca savaşta Arnavutlar’dan soylu kayıpları vardır.Bazı kaynaklar savaşta Osmanlı’nın top kullandığını ifade eder ama tarih kayıtlarında o zamada herhangi bir topçu ocağı’nın olmadığını belirtmekte fayda var.Kosova Savaşından Sonra ve Sonuçları


I.Kosova Savaşı Temsili
Bu kanlı muharebeyi en iyi anlatan kişi I.Murad’dır.Savaş sonunda bir dua ederek: “Allah bana eğer sonu böyle olucaksa bir daha zafer göstermesin” demiştir.Belki de duası kabul olmuştur onu bilemeyiz ama savaş sonunda bir Sırp Asilzadesi olan Miloş Obiliç , I.Murad’a elini öpüp Müslüman olma niyetiyle yaklaşmış ve Padişahı orada hançerlemiştir.

I.Murad’a şehit edilişinin ardından Hüdavendigar lakabı verilmiştir.Hançerlenen Padiah’ın iç organları oraya gömülmüştür.Daha sonra ise cenazesi Bursa’ya götürülmştür.

I.Kosova Savaşı Sırp Milliyetçiliği için çok önemli bir savaştır ve bizden çok onların tarihi için önemlidir.
0 yorum:

Yorum Gönder