Header Ads

Dünya Bankası

Dünya Bankası Binası-Washington 
Dünya Bankası 2. Dünya Savaşı sonrası International Bank for Reconstruction and Development( Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası) adıyla 27 Aralık 1945 yılında kurulumuştur.

Bretton Woods Anlaşmaları gereği kurulan bankanın asıl amacı 2. Dünya Savaşı'nda yıkılan Japonya ve Avrupa'nın yeniden inşa edilmesini finanse etmekti.Dünya Bankası ilk kredisini 1947 yılında Fransa'ya vermiştir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Blogger tarafından desteklenmektedir.