Sırpsındığı Savaşı-Sırpların Kırılma Anı

Birinci Meriç Muharebesi diye de geçen Sıspsındığı Savaşı,  Haçlı Birlikleri’nin Osmanlı’ya karşı başlattıtığı ve Balkanları Türklerden temizlemek amacını taşıyan bir muharebedir.1364’de başlayan savaşa Macar Krallığı, Eflak Prensliği, Bulgar Krallığı, Sırp İmparatorluğu ve Bosna Prensliği, Papa V. Urban’ın kışkırtmasıyla  Osmanlı’ya karşı birleşmişlerdir.


Sırpsındığı’nın Anlamı


Sırpsındığı Savaşı’nının iki anlamı vardır.İlki savaşın geçtiği yer olan Edirne/Sarayakpınar’ın önceki isminden aldığı söylenir.Bir diğer anlamı ise “Sırpların bittiği savaş”dır. 


Savaş İle İlgili Tartışmalar


Savaş hakkında tartışmalar halen devam etmektedir.Bazı kaynaklara göre bu savaşla çok karşılaştırılan yada karıştırılan “Çimen Muharebesi”nden önce olduğu hakkındadır hatta bu savaşaın sebebide Sırpların, Sırpsındığı Muharebesi’nin öcünü almak istemesi diye tahmin edilir. Kanıtı ise Papa V. Urban’ın Çimen Muharebesi’nin meydana geldiği zamanda çoktan öldüğü ve Çimen Muharebesi’nin yapıldığı yer ile ilgili tutarsızlıklardır.

Genellikle bir grup yabancı tarihçi ise bu iki savaşın aynı olduğunu söylemektedir.

Başka bir grup ise bu savaşın gerçek Sırpsındığı Savaşı olmadığını, gerçeğinin Çimen Muhaberebesi olduğunu iddia eder ve bu savaşın 1. Meriç Savaşı denmesini savunur.Bu arada Çimen Savaşı’na 2.Meriç Savaşı da denildiğinin bilinmesinde fayda var.

Sırpsındığı Savaşı'nın Sebebi


Edirne, Türkler tarafından fethedildiğinde(1361) büyük ekonomik yollardan biri olan İstanbul’a uzanan yol kapanmıştı.Bunla birlikte Osnmalı’nın iskan politikası yüzünden bölge hızla türkleşiyordu.Aynı zamanda, Filibe Osmanlılar tarafından fethedildiğinde(1363) buradan kaçan ve Sırplara sığınan bir üst kademeli kumandanın sürekli Osmanlı korkusu da bu savaşa etkendir.

Böylece özellikle dönemin Papası V.Urban’ın yoğun uğraşlarıyla Krallıklar ve Prenslikler bir olup Haçlı Ordusu meydana getirdiler.Böylelikle Osmanlı Tarihi’ndeki kendisine karşı oluşturulan ilk Hristiyan kuvvet devreye girdi ve Sırpsındığı Savaşı başlamış oldu.

Savaş

Macar Kralı I.Lojos idaresindeki kaynaktan kaynağa değişen 30.000-60.000 arasındaki asker Edirne’ye doğru gelmeye başladı.

Osmanlı birlikleri ise Trakya civarında konuşlanmıştı en fazla 12.000 civarındaydı.Ordunun komutasında bulunan Lale Şahin Paşa, dönemin Hükümdarı I.Murad’dan bu durum için yardım talep etmiş ancak I.Murad, Bizans zamanında buraya gelen ve asilik çıkarıp Karabiga Kale’sinde bulunan Katalan Paralı Askerleri’yle savaşmaktaydı.Lale Şahin Paşa’ya düşmanı oyalama emri verildi.Paşa ise emrinde yetenekli askerlerden biri olan Hacı İlbey’e hızlı birliklerinden birini verip düşmaını Meriç Nehri’ni geçirtmeme emri vermişti.

Ancak Haçlı kuvvetlerini bu kadar az adamla durdurmak tabiki imkansızdı.Nehri geçen Haçlılar savaşı çoktan kazandıklarını düşünüp Edirne’ye girebilecekken Meriç Nehri’nin kıyısında biraz eğlenmek için duraksadılar.Görevini yerine getirememiş olan Hacı İlbey artık emirleri yok sayarak akıl oyunları yapmaya başlamıştır.Örnek verilirse kendi askerlerine fazladan meşale tutturarak adam sayısını fazla gösterme tarzı hareketler yaptı.Bu şekilde düşmana gece saldırdı.Askerleri genellikle hızlı askerlerdi.Yani geceden kalan eğlence sarhoşluğuyla da korkan Hristiyan kuvvetler, Osmanlı’nın tüm ordusunun geldiğini zannedip geriye doğru kaçmaya başlarken çoğunu Meriç’in sel suları aldı götürdü.Savaşın Sonuçları


Sırpsındığı Savaşı’nın sonunda Osmanlı’nın batısı yani Edirne ve Batı Trakya artık daha emniyetli bir yer oldu.Savaşın isminden de anlaşılacağı gibi Macarların, Balkanlar üzerindeki etkisi sona ermişti.Böylelikle Meriç Nehri’ni artık Türkler kontrol ediyordu.

Savaş sonrası Bulgar İmparatorluğu’nun yıkılması daha da erkene çekildi.Ülke Osmanlı tarafından vergi verilmeye zorlandı.
 
Osmanlı, tarihindeki ilk Hristiyan kuvvetlerin toplamı diye bilinen Haçlı Ordusu’na karşı mücadelesinde zaferle çıktı.Bu durum onun Balkanlar üzerindeki gücünü artırarak daha hızlı yayılmasını sağladı.Ayrıca bu ağır yenilgi sonucunda Sırpların intikam isteği yüzünden Çimen Savaşı’nın sebebi oldu.

Ayrıca tam doğruluğu kanıtlanmamış bir bilgiye göre Hacı İlbey, Lala Şahin Paşa tarafından ya emrine uymadığı yada bu denli kküçük kuvvetle böyle bir başarıyı elde edip, kendini küçük düşürdüğü için zehirlenmiştir.


Sırpsındığı Savaşı bu yönleriyle önemli bir savaş olarak bilinir.

0 yorum:

Yorum Gönder