Büyük Asoka-Pişman Olan İmparator


Asoka(M.Ö. 300-232) hem Hint tarihihinin kabul edilen en büyük İmpaqratoru ve Budizim tarihinin de kilit isimlerden biridir.


Asoka Kimdir ?


Hint İmparatoru, Maurya Hanedanlığı’nın 3. kuşak yöneticisiydi ve aynı zamanda Şandragupta Maurya’nın yani hanedanlığın kurucusunun öz torunuydu.Asoka’nın dedesi Şandragupta, İskender’in büyük seferi öncesinde Kuzey Hindistan’da büyük fetihler gerçekleştiren ve Hint Tarihi’nde ise ülkenin ilk imparatorluğunu kuran genarellerden birisiydiAsoka’nın Pişmanlığı


Hint İmparatoru’nun doğum yılı kesin olarak bilinmese de tarihçiler M.Ö. 300 civarlarında kabul ediyor.Hanedanlığın başına M.Ö. 273 yılında çıkan Asoka, dedesinin yolundan giderek askeri fetihlerle ülkenin topraklarını büyütmeye çalıştı.

Hint İmparatoru tam bir gaddardı.Ele geçirdiği yerlerde büyüm kıyımlar gerçekleştiriyordu.Hükümdarlığının 8. yılında Asoka, Hindistan’ın doğu kesimlerinde bulunan Kali-ga devletini de yendi.Savaş alanını gezerken bir annenin feryadı ile irkilen Hint İmparatoru ne yaptığının farkına vardı.Savaşta 100.000 kişi ölmütü ve bunda fazla da yaralı vardır.Asoka o anın verdiği vicdan azabı ile tövbe etti.

Asoka’nın Sonraki Yaşamı

Hint İmparatoru Hindistan’ı ele geçirme işini yarıda bıraktı.Budizm’i dini olarak kabul etti.Dharma öğretilerini yani şiddet karşıtı, merhameet ve dürüstlük içeren felsefesiyi benimseyerek ona göre hareket etmeye başladı.

Avcılığı bırakan Asoka, aynı zamanda vejeteryan da oldu.Ama en önemlisi ülke politaksının değiştirirerek fetihten, insana yönelik siyasete geçmiştir.Ülkede çok sayıda hastane açmıştır.Aynı zamanda her canı kutsal saydığı için hayvan barınakları kurdurtmuştur.Feih zamanındaki birçok katı kural ve kanunları fesh etmiştir.Çeşmeller, yolcular için yollar yaptırmıştır.

“Dharma Görevlileri” diye bir grup oluşturan Asoka’nın amacı insanlara inancı öğretmek ve insan sevgisini anlatmaktı.

Yeni kurulan huzur imparatorluğunda her dinden ve her kesimden insana vardı.Ama Asoka genellikle Budizm’e yönelik bir politika izledi.Bu huzur ortamında Budizm’e inanların sayısının artmaması elde değildi.Ayrıca Hint İmparatoru  birçok ülkeye de Budist misyonerlerini göndermiştir.
  

Asoka Fermanları


Hint Kralı, yaptıkları şeyler unutulmasın diye yaptıkları işleri ve uyguladığı politikayı krallık çapında sütunlara ve duvarlara yazılmasını emretti.Hala birçoğu ayakta olan bu fermanlar bulundukları yerler itibariyle krallığın sınırları hakkında önemli bilgiler vermktedir.Aynı zamanda muhteşem birer sanat eseri olan bu fermanlara “Asoka Sutünları” da denmektedir.


Son Söz


İmparator’un ölümününden 50 yıl sonrasında İmparatorluk toprakları bölündü ve parçalandı.Ama pişman imparator’un dünya üzerindeki etkisi hala sürmektedir.

Hint Kralı tahta çıktığı zamanlarda Budizm küçük bir dinken(sadece Kuzey Hindistan), öldükten sonra Budizm neredeyse tüm Hindistan ve sırasıyla tüm komşu ülkelere yayılmıştı.Asoka, Budizm’in yayılmasında Gauntama Buda hariç en önemli etkiye sahiptir.


0 yorum:

Yorum Gönder