Margaret Hughes


Margaret Hughes
Margaret Hughes (1645 – 1 Ekim 1719) İngiltere'de sahneye çıkan ilk kadın oyuncudur.

Hughes  Othello oyununda Desdemona'yı canlandırdı.Böylelikle kadınları erkekler tarafından canlandırma geleneğine son vermiş oldu.

Kale-i Sultaniye Antlaşması

Kale-i Sultaniye Antlaşması
Kale-i Sultaniye Antlaşması 5 Ocak 1809'da Osmanlı-İngiliz Savaşı sonrasında imzalandı.Çanakkale'de imzalanması sebebiyle Çanakkale Antlaşması da denir.

Antlaşma iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkiyi düzenlerken bazı maddelerde ise Napoleon'a karşı gizli bir ittifak öngörüyordu.

Antlaşmanın detaylarını merak edenler buradan buyurabilir.

Dünya Bankası

Dünya Bankası Binası-Washington 
Dünya Bankası 2. Dünya Savaşı sonrası International Bank for Reconstruction and Development( Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası) adıyla 27 Aralık 1945 yılında kurulumuştur.

Bretton Woods Anlaşmaları gereği kurulan bankanın asıl amacı 2. Dünya Savaşı'nda yıkılan Japonya ve Avrupa'nın yeniden inşa edilmesini finanse etmekti.Dünya Bankası ilk kredisini 1947 yılında Fransa'ya vermiştir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Gamalı Haç

Svastika sancaklı Nazi ordusu
Gamalı haç birçok antik ve Hindu kültüründe olmasına karşı dönemin Almanya'sı için bizzat Adolf Hitler tarafından tasarlanmıştır.Gamalı hacın bir diğer ismi de Svastika'dır.

1935'te Alman ulusal bayrağı olmuştur.Derin tarihini merak edenler burdan buyursun

İlk Lunapark

İlk Lunapark
Çok şaşırtıcı bir tarihi olay olmasada lunaparkların tarihine biraz değinmek istedim.

İlk Lunapark 1903 yılında New York/Brooklyn'de faliyete girdi..Elmer Dundy ve Frederick Thompson tarafından kurulan bu lunapark 41 yıl faaliyet gösterdikten sonra 1944 yılında kapatılmış sonra ise modernize edilerek 2010 yılında tekrar faaliyete girmiştir.

Frederick ve Elmer 'ın bu parka lunapark adını koymaları hakkında birkaç farklı söylenti vardır.Bunlardan ilki ikiliden Elmer Dundy'nin akrabasının ismi olan Luna Dundy'e ithafen böyle dendiğini söylenirken diğeri parkın en iyi ve gözde oyuncağı olan Ay Park'ı (Luna=Ay) yüzünden böyle dendiğidir.

Aztek Takvimi

Aztek Takvim Taşı
Aztek Takvim'i 365 günlük güneş yılı ve 260 günlük dinsel yılı birleştiren Tonalpohualli denilen bir takvim sistemdir.

Aynı Maya Takvimi'nde olduğu gibi(burdan örnek almışlar), 13 döneme bölünen 20 şer günlük dinsel yıl ve 18 aya bölünen 20 şer günlük yıl ayrıca şans getirmediğine inanılan 5 günü kapsayan (nemontemi) bir yıldan oluşuyordu.

Her 52 yılda bir,aynı maya takviminde olduğu gibi,Aztek yılları birbirlierine göre aynı hizada olurdu.Bu olay "Yeni Ateş Töreni" bir diğer ismiyle "Yılların Bağlanması" adıyla kutlanırdı ve bu olaya hazırlık olarak evlerdeki ve tüm kutsal ateşler söndürülürdü.Ama rahipler törende heycanın tavan yaptığı yerde yeni bir kutsal ateş yakarlardı.Aztek halkı bunun hemen ardında ocaklarındaki ateşi yeniden alevlendirir ve şölene giderlerdi.

Aztek Takvim Taşı 1790 yılında Mexico'da bir katedralin restorasyonu sırasında bulunmuştur.Bazalttan yapılma bu taş 3.7 metre çapında ve 25 ton gibi dev bir eserdir.

Günümüzde Mexico Ulusal Antropoloji Müzesi tarafından sergilenen taşın ortasında Tonaiuth´un yani Aztek Güneş Tanrısı'nın yüzü görülmektedir.Bu sebepten dolayı yüzün çevresinde dünyanın 4 eski çağını sembolize eden ve tanrının geçmiş biçimlerini yansıtan kare şeklinde 4 pano vardır.Bu panolarıda Aztek ayının 20 gününü sembolize eden işaretler çevreler.

İlk Yurtdışı Uçuşu

İlk Yurtdışı Uçuşu
12 Şubat 1947'de THY ilk defa başka bir ülkeye sefer düzenledi.Ankara-İzmir-Atina arasındaki  deneme niteliğinde bir uçuşdu.Bu uçuş çift motorlu  Douglas DC-3 uçağıyla yapıldı.